...

Ochrona Sygnalistów w Polsce

2024-01-23

 sygnalistów powinna obejmować zarówno aspekty prawne, jak i organizacyjne. Aspekty prawne dotyczą ustanowienia odpowiednich przepisów, które gwarantują sygnalistom immunitet od odpowiedzialności cywilnej, karnej lub dyscyplinarnej, ochronę przed represjami ze strony pracodawcy lub innych podmiotów, prawo do
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.